Carlos Nunez,时尚摄影师,出生于洪都拉斯特古西加尔巴,现居美国洛杉矶。

他的作品风格独特,其影像具有浓浓的时代感,非常善于运用光影来捕捉女性最美丽的一面,自然而柔美。

摄影师让这些照片具有偷窥的视角、情色的意味,却又十分唯美,除却Nunez高超的摄影技术,善于与模特沟通、使模特放松也是他成功的关键之一。

观赏Nunez的作品,在惊艳的同时也会联想到影像背后的故事性,就如观看美国嬉皮士时代的时装画册或者电影。

Carlos-Nunez01

Carlos-Nunez02

Carlos-Nunez03

Carlos-Nunez04

Carlos-Nunez05

Carlos-Nunez06

Carlos-Nunez07

Carlos-Nunez08

Carlos-Nunez09

Carlos-Nunez10

Carlos-Nunez11

Carlos-Nunez12

Carlos-Nunez13

Carlos-Nunez14

Carlos-Nunez15

Carlos-Nunez16

Carlos-Nunez17

Carlos-Nunez18

Carlos-Nunez19

Carlos-Nunez20

Carlos-Nunez21

Carlos-Nunez22

Carlos-Nunez23

Carlos-Nunez24

Carlos-Nunez25

Carlos-Nunez26

Carlos-Nunez27

Carlos-Nunez28

Carlos-Nunez29

Carlos-Nunez30

Carlos-Nunez31

Carlos-Nunez32

Carlos-Nunez33

Carlos-Nunez34

Carlos-Nunez35

Carlos-Nunez36

Carlos-Nunez37

Carlos-Nunez38

Carlos-Nunez39

Carlos-Nunez40

Carlos-Nunez41

Carlos-Nunez42

Carlos-Nunez43

Carlos-Nunez44

Carlos-Nunez45

Carlos-Nunez46

Carlos-Nunez47

Carlos-Nunez48

Carlos-Nunez49

Carlos-Nunez50

Carlos-Nunez51

Carlos-Nunez52

Carlos-Nunez53

Carlos-Nunez54

Carlos-Nunez55

Carlos-Nunez56

Carlos-Nunez57

Carlos-Nunez58

Carlos-Nunez59

Carlos-Nunez60

Carlos-Nunez61

Carlos-Nunez62

Carlos-Nunez63

Carlos-Nunez64